zhurnalnyy_stolik_deco_sq_chernyy_11726_1000_700_1_0_54441