stol_paviya_orekh_s_patinoy_296177_1000_700_1_1_40450