obedennaya_gruppa_bahamas_stol_i_4_stula_oak_black_11409_1000_700_1_0_30090